Whatabouts

Privacybeleid - Disclaimer - Voorwaarden


 

 • Privacy - Inleiding

  Sensual Business respecteert en beschermt de privacy van alle bezoekers van haar website en is niet geïnteresseerd in namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van deze bezoekers. Reden waarom elke bezoeker de website in principe in anonimiteit kan bezoeken. Om van bepaalde diensten gebruik te kunnen maken dienen echter bepaalde persoonlijke gegevens te worden opgegeven. Sensual Business spant zich naar alle redelijkheid in om er voor te zorgen dat alle persoonlijke gegevens die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zullen worden behandeld en alleen zullen worden gebruikt voor de doeleinden zoals hieronder beschreven.
 • Privacy - Algemene informatie

  Voor Sensual Business is bepaalde algemene informatie over de website ook interessant. Sensual Business is bijvoorbeeld geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het succes van haar website: Hoeveel bezoekers zijn er per maand; wat zijn de stille en wat zijn de drukke uren; voor welke pagina's is de meeste belangstelling, etc.

  Met deze informatie kan Sensual Business haar website en diensten nog beter afstemmen op de wensen van de bezoekers. Om het recht van privacy van de bezoekers te beschermen, zal alle informatie die op deze manier wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een bezoeker te identificeren.

  Deze algemene informatie wordt verzameld door IP-gegevens en cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt om de bezoeker te herkennen en op de computer van de bezoeker worden geschreven. Cookies worden ook gebruikt om, onder andere, uw bestellingen te kunnen verwerken en om uw inlog gegevens te bewaren. Het is mogelijk uw browser zodanig in te stellen dat geen gebruik van cookies kan worden gemaakt. U dient zich echter wel te realiseren dat u dan wellicht niet langer gebruik kan maken van alle mogelijkheden van de website. Om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van de bezoeker, houdt Sensual Business ook bij met welke type browser onze website wordt benaderd.
 • Privacy - Vragen/verzoeken

  U kan op elk moment Sensual Business verzoeken om uw persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen. Na ontvangst van het verzoek zal Sensual Business zo spoedig mogelijk de betreffende gegevens uit de databank aanpassen of verwijderen. Ook voor andere vragen of opmerkingen aangaande Sensual Business' privacybeleid kunt u een e-mail sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Voor andere vragen/opmerkingen verwijst Sensual Business u graag door naar haar contactgedeelte van de website.
 • Privacy - Verwijzingen

  Deze website bevat eventuele verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites van derden. Sensual Business is niet verantwoordelijk voor de naleving van de Privacy wetgeving door deze derden.
 • Privacy - Diversen

  De Privacy Policy kan te allen tijde worden aangepast. Sensual Business adviseert daarom deze Privacy Policy regelmatig te bekijken. Op deze Privacy Policy is het Belgische recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbank.

 


 

 • Disclaimer - Inleiding

  Deze website wordt beheerd door Concept 2B bvba, Rubensstraat 104/89 te 2300 Turnhout, België, geregistreerd onder ondernemingsnr: BE-0472.070.591. Sensualbusiness.com is een portaalwebsite, geschikt voor volwassenen, met de bedoeling gebruikers onderling in contact te brengen. Onder volwassenen wordt duidelijk verstaan, de minimumleeftijd die de wetgeving van uw land (België = 18 jaar) vereist om gebruik te maken van onze website. Sensual Business regelt zelf geen ontmoetingen en treedt louter op als schakel tussen klanten en modellen voor het overbrengen van aanvragen tussen A en B voor het behoud van de privacy van beide partijen. SB kan geen garanties bieden omtrent allerlei verwachtingen en gedragingen. Voor de toegang tot deze website en het gebruik ervan, gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door u toegang te verschaffen en deze website te gebruiken, gaat u dan ook onvoorwaardelijk akkoord met deze voorwaarden.
 • Disclaimer - Algemeen

  Deze website vormt een advertentieplatform voor onafhankelijke personen (adverteerders), met de mogelijkheid om zichzelf voor te stellen door middel van een profiel. De adverteerders op deze website zijn dan ook niet opgenomen als werknemer of als uitzendkracht. Elke adverteerder betaalt een ad-cost om te adverteren op deze site. Alle informatie en tarieven weergegeven onder elk profiel, betreft informatie die door de adverteerder werd gepubliceerd. Sensual Business waaronder de eigenaars en beheerders van deze website, de directie, managers, werknemers en aandeelhouders zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Alle adverteerders op deze website hebben verklaard enkel gezelschap als prestatie te verstrekken welke hieronder gedefinieerd. Gelden die voortvloeien uit een directe of indirecte ontmoeting via deze website, betreft gelden die bestemd zijn voor de prestaties van de adverteerders. Onder prestaties wordt verstaan; de tijd voor hun gezelschap, assistentie, massage, acte de présence en/of dance act. Andere dan deze genoemde prestaties zijn een keuze tussen twee of meerdere instemmende volwassenen volgens de juridisch bepaalde leeftijd. Het is duidelijk dat de eigenaars en beheerders van deze website, directie, managers, werknemers en aandeelhouders niet de werkgever is van deze adverteerders. Zij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor deze individuen. Elke adverteerder dient er voor te zorgen dat zijn/haar diensten legaal zijn in zijn/haar eigen land.
 • Disclaimer - Inhoud

  Sensual Business heeft de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld, waaronder mede begrepen alle informatie en gegevens, hierna "Informatie" genoemd. De Informatie op de website wordt alleen ter vermaak en voor informatieve doeleinden aangeboden. Alle Informatie kan te allen tijde, zonder voorafgaande aankondiging, gewijzigd worden.
 • Disclaimer - Eigendomsrechten

  De (intellectuele eigendoms) rechten met betrekking tot de website, waaronder mede begrepen de rechten op de teksten, streaming video’s, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Sensual Business en/of haar licentiegevers. Het is niet toegestaan (enig gedeelte van) de website op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden en/of te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van één hardcopy.
 • Disclaimer - Garantie

  Sensual Business garandeert niet dat de Informatie juist, actueel en volledig is, dat de website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van fouten en dat derden niet haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.
 • Disclaimer - Aansprakelijkheid

  Sensual Business sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit elk gebruik van de website. Meer in het bijzonder zal Sensual Business in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit handelingen verricht door u, die zouden zijn ingegeven door de op de website geplaatste Informatie en/of het onrechtmatig gebruik van haar systemen, waaronder de website, door een derde.
 • Disclaimer - Verwijzingen

  De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar de websites van derden. Sensual Business heeft geen zeggenschap over deze websites. Sensual Business is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.
 • Disclaimer - Beveiliging

  Sensual Business spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Sensual Business legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.
 • Disclaimer - Diversen

  Deze Disclaimer kan ten allen tijde door Sensual Business worden aangepast. Sensual Business adviseert daarom deze Disclaimer regelmatig te bekijken. Op deze Disclaimer is het Belgische recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbank.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok